یک سربازبرای پیوستن به یک واحد برجسته K-9، با همکار خود شریک می شود. وی فردی شیطانی می باشد و…شما می توانید با تماشای فیلم و سریال های جدید اوقات زیبایی را سپری کنید با ما همراه باشید